خدمات قابل ارائه

   خدمات حسابداری و حسابرسی

     انجام کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی ، تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی ، طراحی و استقرار سیستم ها و نرم افزار های حسابداری ، انجام کارشناسی های مرتبط با کارشناس رسمی دادگستری ، تامین و استقرار کادر حسابداری در شرکتها، استقرار سیستم قیمت تمام شده و محاسبات مرتبط با آن ، استقرار نظام بودجه و حسابرسی داخلی

   مشاوره مالیاتی و بیمه ای

     ارائه خدمات کاربردی مالیاتی نظیر گزارشات ماده 169 ، اظهارنامه عملکرد سالیانه ، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی ، مشاوره بیمه ای

   مشاوره خدمات مالی

     مشاوره تخصصی مدیریت مالی ، تهیه طرح های توجیهی سرمایه گذاری ، طراحی و پیاده سازی سیستم های اداری و مالی شرکت ها ، بازرسی قانونی شرکت ها ، مشاوره در انعقاد قرارداد های مهم تجاری

   آموزش

     آموزش کاربردی حسابداری و حسابرسی به پرسنل شرکت ها و داوطلبین متقاضی شغل حسابداری ، آموزش مباحث مالیاتی و بیمه ای ، امور مربوط به انقعاد قرارداد ها ، اموزش نرم افزار های کاربردی

   مشاوره خدمات اداری ، پرسنلی - طبقه بندی مشاغل و...

 
 


وب سایت شخصی کارشناس مالی ایرج الوار زندی